การเปิดกล่องแต่ละครั้งราคาอยู่ที่เท่าไร?

ราคาของกล่องสุ่มแบบรายสัปดาห์มีดังต่อไปนี้:

ครั้งที่ 1: 700
ครั้งที่ 2:1,400
ครั้งที่ 3:2,800
วันที่ 4:4,200
วันที่ 5:5,400
วันที่ 6:7,000

สำหรับผู้เล่นบางคน อาจจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นกล่องสุ่มแบบรายสัปดาห์ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในภูมิภาคของผู้เล่น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง