ข้อผิดพลาดไม่สามารถเริ่มต้น steam ได้

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้หาก PUBG ไม่สามารถโหลด Steam ได้อย่างถูกต้อง

โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้:

1. ลองเปิด Steam และ PUBG ในฐานะผู้ดูแลระบบ
2. ลองติดตั้ง Steam ใหม่จากแผงควบคุม
3. ลองเปลี่ยนหรือลบตัวเลือก Steam Launch ทั้งหมด (ถ้ามี)
4. การแก้ไขการตั้งค่า Launch เป็น -autoconfig หรือ -windowed
◦ คลิกขวาที่ชื่อเกมภายใต้ Library ใน Steam แล้วเลือก Properties

◦ ใต้แท็บ General ให้คลิกปุ่ม Set Launch options…
◦ ป้อนตัวเลือกการเปิดตัว -autoconfig หรือ -windowed (อย่าลืมแยกแต่ละโค้ดด้วยช่องว่าง) แล้วคลิกตกลง
◦ ปิดหน้าต่างคุณสมบัติของเกมแล้วเปิดเกม

หากปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อ PUBG Player Support พร้อมภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด

บทความในส่วนนี้