เรืออยู่บนบก ฉันสามารถย้ายมันกลับไปที่ชายฝั่งได้หรือไม่

ถ้าเรืออยู่ในพื้นที่ตื้นของชายฝั่งใช่คุณสามารถเคลื่อนย้ายได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถแยกระเบิดมือและย้ายเรือไปที่ฝั่งโดยใช้การระเบิดของระเบิด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง