ทำไมเครื่องบินมาจากหลายทิศทาง? มีการใช้หลักการใดเป็นตัวกำหนด?

ทิศทางของเครื่องบินจะถูกกำหนดไว้ด้วยระบบการสุ่มหรือการแรนด้อม
ผู้เล่นจะไม่สามารถรู้ล่างหน้าว่าเครื่องบินจะบินไปทางไหนจนกว่าเกมจะเริ่มต้นขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง