ใช้ ReShade ได้หรือไม่?

การใช้แอปพลิเคชันใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงการเล่นเกม (ทั้งแบบกราฟิกหรือแบบอื่น) สามารถนำไปสู่การแบนเกมได้ และไม่แนะนำ หากคุณมีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดลบออกทั้งหมด เนื่องจากอาจนำไปสู่การแบนเกม แม้ว่าจะไม่ได้ใช้เพื่อเล่น PUBG โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง