ใช้ ReShade ได้หรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

การใช้แอปพลิเคชันใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงการเล่นเกม (ทั้งแบบกราฟิกหรือแบบอื่น) สามารถนำไปสู่การแบนเกมได้ และไม่แนะนำ หากคุณมีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดลบออกทั้งหมด เนื่องจากอาจนำไปสู่การแบนเกม แม้ว่าจะไม่ได้ใช้เพื่อเล่น PUBG โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม

บทความในส่วนนี้