ฉันสามารถเลือกแผนที่ที่จะเล่นได้หรือไม่?

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นในทุกภูมิภาคสามารถสามารถที่จะใช้ระบบจับคู่หาเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่าเดิมและใช้เวลาในการจับคู่น้อยลงที่สุดเท่าที่จะมารถจะเป็นไปได้ ดังนั้นการเลือกแผนที่ของแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกัน

หากเป็นไปได้ เราเองก็ต้องการให้ผู้เล่นมีตัวเลือกในการเลือกแผนที่ที่พวกเขาต้องการเล่น แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือประสบการณ์และการรับประกันระยะเวลาที่ใช้ในการจับคู่ที่ดี ไม่นานเกินไป

AS, KR/JP, KAKAO, SEA, EU, RU: สามารถเลือกแผนที่ได้ ผู้เล่นสามารถเลือก Vikendi หรือแผนที่อื่นๆ ได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ : Vikendi จะสามารถเล่นได้จากระบบแนะนำแผนที่ในเกม โดยแผนที่อื่นๆ ทั้งหมดจะอยู่ในลำดับแผนที่แบบสุ่มซึ่งแยกออกต่างหาก เราต้องการให้ Vikendi พร้อมใช้งานเป็นแผนที่แนะนำอัตโนมัติเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ พร้อมทั้งจะติดตามผลของระยะเวลาในการรอจับคู่อย่างใกล้ชิดและจะนำ Vikendi กลับสู่การจับคู่แบบสุ่มเหมือนก่อนหน้านี้หากประสบปัญหาใช้ระยะเวลาในการจับคู่ที่มากเกินไป

OC/LATAM: เพิ่มทำการเพิ่มแผนที่ Vikendi ลงในกลุ่มแผนที่แบบสุ่ม ควบคู่ไปกับแผนที่อื่นๆ ทั้งหมด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง