ฉันสามารถเลือกสภาพอากาศของแผนที่ได้หรือไม่

สามารถเลือกสภาพอากาศของแต่ละแผนที่ได้หรือไม่?

สภาพอากาศของแต่ละแผนที่เป็นแบบระบบสุ่มและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเกม

สภาพอากาศต่อไปนี้ เป็นประเภทของสภาพอากาศที่มีอยู่ใน PUBG:
- วิสัยทัศน์แจ่มใส
- เมฆครึ้ม
- ลมแรง
- ลูกเห็บ
- หมอก

อาจจะมีสภาพอากาศอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกสำหรับการอัพเดทในอนาคต

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง