ฉันจะได้รับอัตราความเสียหายต่างๆ หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าฉันถูกโจมตีหรือไม่?

ใช่อัตราความเสียหายจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่คุณยิง

คุณจะได้รับความเสียหายมากที่สุดเมื่อมันอยู่ในหัวและอัตราความเสียหายจะลดลงเมื่อคุณลงจากหัว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง