รถชนและระเบิดนี่เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ