ฉันจะซื้อเสื้อผ้าในลังได้อย่างไร?

หลังจากเลือกกล่องที่ต้องการจากรางวัล -> กล่องของฉันในเมนูล็อบบี้

คุณสามารถรับรายการเสื้อผ้าได้โดยกดปุ่ม Open Crate

กล่องที่ต้องใช้คีย์แบบชำระเงินจะไม่สามารถเปิดได้เว้นแต่จะซื้อคีย์

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง