ฉันสามารถค้นหารายการเสื้อผ้าที่รวมอยู่ในลังได้หรือไม่?

แตะไอคอนที่ด้านล่างขวา "!" ของกล่อง คุณสามารถดูประเภทของสิ่งของที่สามารถพบได้ในแต่ละกล่อง

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง