จะทำการยืนยันทาง SMS ได้อย่างไร

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

※เพื่อเข้าสู่โหมดอันดับ ผู้เล่นจะต้องยืนยันบัญชีเกมของพวกเขาโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  : คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Steam หนึ่งบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์เดียว (1: 1)
  : คุณสามารถเปลี่ยนการเชื่อมโยงของคุณเดือนละสองครั้งต่อปี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนบัญชี Steam ได้ 3 บัญชีสำหรับหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขในหนึ่งปี

1. คลิกที่ปุ่ม [SMS ยืนยัน]

mceclip0.png

2. [ตกลง] ข้อกำหนดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลmceclip1.png

3. เลือกภูมิภาคที่ถูกต้องและป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ (โดยไม่มีรหัสประเทศ) และคลิกที่ [ส่ง SMS]

mceclip2.png

4. ป้อนรหัส PIN (6 หลัก) ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วคลิกที่ [ยืนยัน]

mceclip3.png

5. การตรวจสอบสิทธิ์ SMS เสร็จสมบูรณ์

mceclip4.png

บทความในส่วนนี้