ฉันจะเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะได้อย่างไร

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

เราพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะทุกรูปแบบทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นกรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นของ PUBG หากคุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆกับเรา

ติดต่อเราผ่าน Chatbot
- ไปที่ PUBG Support support.pubg.com > เปิด Chatbot (ช่องคำพูดถัดจาก "ติดต่อเรา")

1. เลือกหมวดหมู่ที่ถูกต้อง: ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
2. เลือกแพลตฟอร์มเกมของคุณ: Steam
3. ระบุรายละเอียดความคิดเห็น/เสนอแนะ รวมถึงแนวคิดใดๆสำหรับเนื้อหาใหม่ในเกม
*หากต้องการแนบไฟล์รูปภาพส่งมาเรา (เช่น แนะนำยานพาหนะใหม่ อาวุธ ฯลฯ) สามารถที่จะแนบมาได้เช่นกัน

เปิด Chatbot

 

บทความในส่วนนี้