[Patch Note #10.1] การปรับแต่งตัวละคร – ช่องชุด

mceclip0.png

ช่องชุดคือระบบที่ผู้เล่นหลายคนได้เสนอแนะเข้ามา เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกแต่งตัวให้เหมาะสมกับแผนที่ได้ตามต้องการ!

 

mceclip1.png

ระบบช่องชุดได้ถูกเพิ่มไปที่หน้าเมนูการปรับแต่ง โดยผู้เล่นสามารถเลือกใส่ชุดที่ต้องการลงไปในช่องชุดได้
• ช่องขุดมีสูงสุด 5 ช่อง
• 1 ช่องใช้ได้ฟรี และอีก 4 ช่องจะสามารถรับได้จากการปลดล็อคของรางวัลใน Survival Pass หรือซื้อจากร้านค้า

mceclip2.png

• ผู้เล่นจะสามารถเลือกใช้ชุดในช่องขุดได้ระหว่างรอขึ้นเครื่องก่อนเกมเริ่ม
• เมื่อเกมเริ่มขึ้นแล้วจะไม่สามารถใช้ช่องชุดอีกได้
• เมื่อเข้าสู่เกมแล้ว,ผู้เล่นจะสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยการกดเปิดหน้าต่างช่องเก็บของ และกดเลือกช่องชุดที่ต้องการจะใช้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
• เมื่อเลือกเปลี่ยนชุดแล้วจะต้องรอเวลาระยะหนึ่งก่อนที่ชุดจะเปลี่ยน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง