ฉันพบผู้เล่นที่โกง / แฮ็ค ฉันจะรายงานได้อย่างไร

ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ระบบรายงานในเกมเพื่อรายงานผู้โกงในเกมอย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าไม่สามารถทำรายงานทั้งหมดได้ผ่านระบบนี้

สำหรับกรณีเหล่านี้โปรดแจ้งให้เราทราบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
 
[ฟอร์มรายงานผู้เล่น]
- วันที่ของปัญหา:
- ชื่อตัวละคร:
- ประเภทการละเมิด (Aim Bot, Speed Hack, ฯลฯ )
- แนบรายละเอียด (ภาพหน้าจอวิดีโอ ฯลฯ ):

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
34 จาก 94 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง