มีระบบแชทไหม

ปัจจุบันมีเพียงระบบแชทด้วยเสียงในเกมและไม่มีระบบแชท

ในขณะนี้ยังไม่มีแผนในการติดตั้งแชท "

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง