ฉันขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเปลี่ยนชื่อเล่นได้ไหม ?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

Q. บัตรเปลี่ยนชื่อเล่นคืออะไร?
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นปัจจุบันของคุณเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นหรือยังไม่ถูกใช้โดยการใช้บัตรเปลี่ยนชื่อเล่น ซึ่งบัตรเปลี่ยนชื่อเล่นจำเป็นจะต้องใช้ในขั้นตอนนี้

Q. ฉันจะหาบัตรเปลี่ยนชื่อเล่นได้จากที่ไหน?
บัตรเปลี่ยนชื่อเล่นสามารถหาซื้อได้จากในร้านค้าในเกม

Q. ข้อกำหนดของชื่อเล่น
· สามารถมีตัวอักษรได้ 4 – 16 ตัว (ขั้นต่ำ 4 ตัวอักษร)
· สามารถใช้ตัวพิมพ์ใหญ่*, *ตัวพิมพ์เล็ก*, *ตัวเลข*, *'-'(ขีดกลาง)* และ *'_'(ขีดล่าง)* ได้
· ไม่สามารถเริมต้นชื่อเล่นด้วยใช้ *'-'(ขีดกลาง) และ '_' (ขีดล่าง)*
· เมื่อเปลี่ยนเป็นชื่อเล่นใหม่เรียบร้อยแล้ว ชื่อเล่นเดิมก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานโดยผู้เล่นอื่นเป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่เปลี่ยนชื่อเล่น

บทความในส่วนนี้