ฉันสามารถใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อเล่นได้หรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

เป็นไปได้ที่จะใช้ตัวควบคุมที่เข้ากันได้เพื่อเล่นเกมผ่าน Steam
 
เปิดตัว Steam ในโหมด Big Picture
เลือกไอคอนการตั้งค่าที่ด้านบนขวา
ภายใต้ตัวควบคุมเลือกการตั้งค่าตัวควบคุม
ค้นหาตัวควบคุมของคุณในรายการภายใต้ตัวควบคุมที่ตรวจพบ:
เลือกลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนกับบัญชีนี้
เลือกค่ากำหนดแล้วคลิกส่ง

บทความในส่วนนี้