กล่องสุ่มแบบรายสัปดาห์จะรีเฟรชเมื่อใด

การสุ่มรายสัปดาห์ลังจะรีเฟรชทุกสัปดาห์
ทุกวันพฤหัสบดี, 00:00 UTC

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง