ฉันลืมรหัสผ่าน Steam ของฉัน

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

รหัสผ่านสำหรับบัญชี Steam สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้านล่าง

ค้นหารหัสผ่านบัญชี Steam ของคุณ
1) ไปที่ https://help.steampowered.com/en/wizard/HelpWithLoginInfo?reset=1&issueid=408 
2) ป้อนบัญชีหรือที่อยู่อีเมลของคุณในหน้าที่คุณย้าย
3) ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าต่อไปนี้เพื่อดำเนินการต่อ

บทความในส่วนนี้