ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่าน Steam ของฉันได้อย่างไร

รหัสผ่านสำหรับบัญชี Steam สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้านล่าง
 
ค้นหารหัสผ่านบัญชี Steam ของคุณ
 
1) ไปที่ https://help.steampowered.com/en/wizard/HelpWithLoginInfo?reset=1&issueid=408 
2) ป้อนบัญชีหรือที่อยู่อีเมลของคุณในหน้าที่คุณย้าย
3) ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าต่อไปนี้เพื่อดำเนินการต่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 14 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง