เรืออยู่บนบก ฉันสามารถย้ายมันกลับไปที่ชายฝั่งได้หรือไม่

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ