ทำไมเครื่องบินมาจากหลายทิศทาง? มีการใช้หลักการใดเป็นตัวกำหนด?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ