ฉันควรทำอย่างไรเมื่อติดอยู่ในร่มชูชีพ?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

หากเจอกับสถานการณ์ที่ผู้เล่นติดอยู่ในร่มชูชีพและไม่สามารถเคลือนไหวได้ ผู้เล่นมีทางเลือกที่จะออกจากร่มชูชีพโดยการใช้ปุ่ม ( F)

แต่ต้องแน่ใจก่อนว่าได้ร่อนลงจนไกล้จะถึงพื้นดินแล้วเพราะผู้เล่นจะมีโอกาศได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงหากระยะทางห่างจากพื้นดินมากเกินไป
ปุ่มนี้จะเปิดใช้งานเมื่อคุณติดอยู่บนต้นไม้ / อาคารได้ด้วยเช่นกัน

บทความในส่วนนี้