สามารถขับรถใต้น้ำได้ไหม?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

มียานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกเพียงคันเดียวในเกมคือ BRDM-2.

เช่นเดียวกับยานพาหนะอื่นๆ ในเกม BRDM นั้นไม่มีอาวุธที่ติดมากับยานพาหนะชนิดนี้ แต่จุดแข็งหลักของมันก็คือความทนทานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

สามารถเรียกใช้งาน BRDM ได้โดยการยิงปืนยิงพลุนอกเขตปลอดภัย (นอกวงขาวเท่านั้น) โดยส่งสัญญาณให้เครื่องบินส่ง BRDM มาด้วยร่มชูชีพใกล้ๆกับจุดที่ยิงปืนยิงพลุ

เมื่อเทียบกับ Armored UAZ ที่จะมาแทนที่ หากมีการโจมตี BRDM ได้รับความเสียหายจากกระสุนน้อยกว่าและการระเบิดและรวมถึงโซนสีแดง ยางไม่สามารถยิงให้เกิดความเสียหายได้และด้วยความที่สามารถสะเทินน้ำสะเทินบกได้ ทำให้ BRDM เป็นยานพาหนะอเนกประสงค์สำหรับคนโชคดีที่ได้ขับมัน

บทความในส่วนนี้