จะสามารถใช้งานลูกกระสุนได้อย่างไร?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ