อุปกรณ์เสริม/ปรับแต่งอาวุธชนิดต่างๆคืออะไร? หน้าที่ของอุปกรณ์เสริมแต่ละชนิดคืออะไร?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

อุปกรณ์เสริม/ปรับแต่งอาวุธชนิดต่างๆคืออะไร? หน้าที่ของอุปกรณ์เสริมแต่ละชนิดคืออะไร?

อุปกรณ์เสริม/ปรับแต่งอาวุธจะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของอาวุธแต่ละชิดของคุณในหลาย ๆ อย่าง เช่นทำให้ง่ายต่อการเข้าโจมตีเป้าหมายในระยะไกลขึ้นหรือเพิ่มความจุกระสุนหรือปรับปรุงการควบคุม/ลดแรงสะท้อนของปืนและเพิ่มความเสถียรของอาวุธ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้เพิ่มคุณสมบัติการติดตั้งอุปกรณ์เสริมโดยอัตโนมัติที่จะติดตั้งบนอาวุธได้โดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณืเสริมที่คุณเก็บขึ้นมา

ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลือกการติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบบอัตโนมัติได้ 3 ประเภท โดยสามารถเปิด / ปิดการใช้งานแต่ละรายการได้จากแท็บ "การตั้งค่า - การเล่นเกม"

1. ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นเก็บอุปกรณ์เสริมมาด้วยการใช้ปุ่ม F

เมื่อคุณหยิบอุปกรณ์เสริมโดยกดปุ่ม (F) อุปกรณ์ที่หยิบมาจะติดตั้งกับอาวุธของคุณโดยอัตโนมัติ

2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้อาวุธชนิดใหม่

เมื่อผู้เล่นทำการเปลี่ยนอาวุธของคุณด้วยอาวุธชนิดใหม่ที่เก็บจากบนพื้น อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่กับอาวุธเก่าจะย้ายไปที่อาวุธใหม่โดยอัตโนมัติ

แต่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเฉพาะอันที่เข้ากันได้กับอาวุธใหม่เท่านั้นและส่วนที่เหลือจะถูกเก็บเข้าคลัง

3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นทำการเลือกอุปกรณ์แต่ละชนิดด้วยตัวเองโดยจะต้องเปิดคลังเก็บอุปกรณ์ของตัวเองร่วมด้วย

เมื่อผู้เล่นมีอุปกรณ์เสริมของอาวุธชนิดนั้นๆ เมื่อผู้เล่นทำการเปิดคลังเก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้จะติดตั้งเข้ากับอาวุธของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อผู้เล่นได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมแล้ว อุปกรณ์เสริมจะถูกเก็บเข้าสู่คลังของคุณ

บทความในส่วนนี้