ฉันจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างไร?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

เพียงแค่กดปุ่ม [space bar] ก่อนที่จะกระโดดข้ามวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง อย่าวไรก็ตาม วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับวัตถุและสิ่งกีดขวางบางประเภทซึ่งรวมถึงกำแพงในบางพื้นที่

นอกจากนี้ แทนที่จะปีนขึ้นไปยืนบนวัตถุ/สิ่งกีดขวางนั้นๆ ผู้เล่นเพียงแค่กดปุ่ม [shift] ตัวละครของผู้เล่นก็จะกระโดดข้ามวัตถุและสิ่งกีดขวางอย่างง่ายดาย

บทความในส่วนนี้