มีปุ่มลัดสำหรับโหมดรีเพลย์หรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ปุ่มคีบอร์ด

การใช้งาน

ให้กล้องซูมเข้า

คลิกด้วยเมาส์ เลื่อนขึ้นด้านบน

E

บังคับกล้องให้หมุนขึ้นด้านบน

Q

บังคับกล้องให้หมุนลงด้านล่าง

ปุ่มตรงกลางบนเมาส์ 

รีเซ็ตการซูมด้วยกล้อง

ปุ่ม Shift ด้านซ้าย

เพิ่มความเร็วของภาพในกล้อง

ปุ่ม Ctrl ด้านซ้าย

ลดความเร็วของภาพในกล้อง

H

สลับกล้องไปยังผู้เล่นอื่น

X

สลับกล้องเป็นโหมด X-Ray

A

สลับกล้องให้เคลื่อนไหวโดยอิสระ Smooth Free Cam

Ctrl+Num[1-0]

บันทึกตำแหน่งในช่อง [1-10]

Ctrl+[1-0]

บันทึกผู้เล่นในช่อง [1-10]

[1-0]

ชมผู้เล่นที่บันทึกไว้ในช่อง [1-10]

V

กล้อง Spectator ไว้ดูผู้เล่นอื่น

C

กล้องแบบติดตามสำหรับติดตามผู้เล่นที่เลือก

F

กล้องแบบอิสระ เลื่อนไปรอบ ๆ แผนที่ได้อย่างอิสระ

Tab

รายชื่อผู้เล่น

]

เพิ่มระยะการมองเห็นของผู้เล่น

[

ลดระยะการมองเห็นของผู้เล่น

|

แสดงอุปกรณ์ช่วยชีวิต

Y

รับชมแบบมุมมองบุคคลที่สาม

J

สลับไทม์ไลน์

P

สลับไปที่หยุดเล่นชั่วคราว (Pause)

B

กลับไปที่ผู้เล่นที่บันทึกไว้

Up

 เพิ่มความเร็วในการเล่น

Down

ลดความเร็วในการเล่น

บทความในส่วนนี้