ฉันได้รับข้อความแจ้งว่าถูกแบน ฉันจะทำอย่างไร

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

โปรดทราบว่าแม้จะไม่มีโปรแกรมใดๆ เป็นพิเศษสำหรับ" แฮ็ค / การโกง " มีโปรแกรมหรือการกระทำอื่นๆ ที่สามารถละเมิดกฎการดำเนินงานของเราและทำให้เกิดข้อจำกัดอย่างถาวร
 
  - ซอฟต์แวร์ที่เลี่ยงการให้บริการในเกม
  - โปรแกรมที่เปลี่ยนแปลงเกมในทางใดทางหนึ่ง (แม้ว่าจะไม่ใช่การโกง)
  - โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรับข้อมูลอื่นๆ จากเกมหรือบริการ
  - กลโกงมาโคร ฯลฯ สำหรับเกมอื่นๆ และไม่ใช่สำหรับ PUBG ยังคงเป็นการละเมิดบริการของเกม
 
เราไม่ได้ให้รายละเอียดที่แน่นอน / เหตุผลสำหรับการห้ามเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

เราจะไม่ยกเลิกการแบนใช้บัญชีใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดและบริการด้วยเหตุผลข้างต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://www.pubg.com/rules-of-conduct/

บทความในส่วนนี้