ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "Your client will now close due to the detection of an unauthorized device".

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

สาเหตุที่ผู้เล่นได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เกิดจากมีการตรวจพบอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในคอมพิวเตอร์ของผู้เล่น ซึ่งอาจจะเป็นเมาส์มาโครหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เพื่อให้ได้เปรียบในการเล่นเกมซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้เล่นอื่นๆ และการกระทำลักษณะนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กรุณาลบเมาส์มาโครหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อตัวเกมหรือปรับเปลี่ยนการเล่นเกม จากนั้นให้รีสตาร์ทเกม

หากยังไม่สามารถเข้าถึงเกมได้หลังจากลบอุปกรณ์มาโครแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ PUBG และแจ้งรายละเอียดของผู้ผลิตและรุ่นของคีย์บอร์ดรวมถึงเมาส์ที่ใช้เล่นเกม

☞ ติดต่อ PUBG Support

K-369.jpg

บทความในส่วนนี้