แม้ว่าฉันไม่ได้ใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฉันจะถูกแบนหากได้รับการรายงานหรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ก่อนที่จะมีข้อจำกัดใดๆ หลักฐานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงใดๆ แม้ว่าคุณจะได้รับการรายงานโดยผู้เล่นอื่น (โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนา) ทีมต่อต้านการโกงของเราจะตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่จะมีข้อจำกัดใดๆเกิดขึ้น

หากหลักฐานบ่งชี้ว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าละเมิดนโยบายการเล่นเกมของเรา จะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใดๆเกิดขึ้น

บทความในส่วนนี้