ฉันจะรายงานข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมได้อย่างไร ?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

หากผู้เล่นพบข้อบกพร่องในเกม เช่นบัคต่างๆ กรุณาต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อมข้อมูลต่อไปนี้:

วันที่และเวลาที่เกิดปัญหา
คำอธิบายโดยละเอียดของข้อบกพร่อง\ข้อผิดพลาดที่ผู้เล่นเจอ

สามารถบันทึกวิดีโอบันทึกขณะเจอปัญหาและแนบไฟล์มาพร้อมอีเมล (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB) หรืออัพโหลดลง Youtube และส่งลิงก์วิดีโอพร้อมคำอธิบายมายังทีมงานเพื่อตรวจสอบ

บทความในส่วนนี้