ฉันสามารถรับผลลัพธ์ของรายงานที่ฉันส่งได้หรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

เราขอขอบคุณสำหรับความกระตือรือร้นของคุณเกี่ยวกับเกม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้ ETA ได้เมื่อปัญหาที่คุณรายงานสามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา
คุณสามารถดูบันทึกการแก้ไขและช่องทางชุมชนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับปัญหาที่รอดำเนินการ ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ และปัญหาอื่นๆ ในเกม

Patch Notes:
http://steamcommunity.com/app/578080/allnews/

Twitter:
https://twitter.com/PUBG

Discord:
https://discordapp.com/invite/battlegrounds

บทความในส่วนนี้