การแก้ไขปัญหาหน้าจอไม่อยู่ในช่วงความถี่ "Frequency Out of Range"

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

หากคุณไม่สามารถเปิดเกมได้เนื่องจากข้อผิดพลาด "Frequency out of range" แสดงว่าจอภาพหรือจอแสดงผลไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

• ทำการยกเลิกการอัพเดท windows ครั้งล่าสุด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์การ์ดแสดงผลของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการอัพเดตไดรเวอร์ใดๆ คุณอาจต้องย้อนกลับไดรเวอร์ไปเป็นเวอร์ชันเสถียรที่เก่ากว่า
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอัตราการรีเฟรชของจอภาพอย่างถูกต้อง:
คลิก [Start] - [Control Panel] - [Display] - [Change Display Settings] - [Advanced Settings] - [Monitor]
เลือกอัตราการรีเฟรชหน้าจอตาม OEM (60Hz หรือ 144Hz) และคลิกที่ใช้

คุณอาจต้องรีบูตระบบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

บทความในส่วนนี้