ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ ไฟร์วอลล์อาจบล็อกการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าไฟร์วอลล์อาจจำกัดการใช้เกม

โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าใน [แผงควบคุม] - [ระบบและความปลอดภัย] - [Windows Firewall] จากนั้นลองเริ่มเกมใหม่อีกครั้ง 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 58 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง