ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ ไฟร์วอลล์อาจบล็อกการเชื่อมต่อ

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการกำหนดค่าไฟร์วอลล์หรือแอปพลิเคชัน Windows Defender

ปิดใช้งาน Windows Defender และไฟร์วอลล์อื่นๆ ที่อาจหยุดเกมของคุณจากการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ด้านล่างนี้คือคำสั่ง CMD (เปิดพรอมต์คำสั่งในโหมดผู้ดูแลระบบแล้วลองป้อนคำสั่งต่อไปนี้)

วิธีตรวจสอบสถานะไฟร์วอลล์:
netsh advfirewall แสดงสถานะโปรไฟล์ทั้งหมด

เปิดใช้งานและปิดใช้งานไฟร์วอลล์:
NetSh Advfirewall ตั้งค่าสถานะ allprofiles เป็น (เปิดใช้งาน)
NetSh Advfirewall ตั้งค่าสถานะ allprofiles ปิด (ปิดใช้งาน)

รีเซ็ตไฟร์วอลล์:
netsh advfirewall รีเซ็ต

การปิดใช้งาน Windows Defender:
sc หยุด WinDefend

การเปิดใช้งาน Windows Defender อีกครั้ง:
sc เริ่ม WinDefend

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อ PUBG Player Support พร้อมภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด

บทความในส่วนนี้