เกิดข้อผิดพลาดของตัวเรียกใช้ BattlEye หรือปัญหาเมื่อเริ่มใช้บริการ BattlEye

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

โปรดไปที่ services.msi และเริ่ม BattlEye ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 ให้ไปที่ services.msi และเริ่ม BattlEye ด้วยการแมนน่วล โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 เปิดเมนูเริ่ม (Start Menu) แล้วไปที่ "ค้นหา" และพิมพ์ "msc" (หากใช้ Windows10 ให้พิมพ์ได้เลย) ((ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด)) แล้วกด Enter เพื่อเปิดโปรแกรม

 ระบบจะแสดงรายการบริการทั้งหมดที่ติดตั้งในระบบของคุณ ตอนนี้เลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็น "BattlEye Services"

 เลือก BattlEye Services และกด "Start this Service" เพื่อเริ่มต้นการใช้บริการ

 หากต้องการตรวจสอบว่ากำลังทำงานอยู่หรือไม่ ให้เปิดตัวจัดการ Task Manager และตรวจสอบกระบวนการ ควรจะเห็นว่าระบบกำลังทำงาน!

หากปัญหายังคงมีอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้เล่นสามารถลองลบโฟลเดอร์ BattlEye

 กรุณาปิดเกมให้หมด

 จากนั้นไปที่ C: \ Program Files (x86) \ Steam \ steamapps \ common \ PUBG \ TslGame \ Win64 \ BattlEye และลบโฟลเดอร์ BattlEye

 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมผ่าน Steam

 ลองเปิดเกมใหม่

บทความในส่วนนี้