ลดการตั้งค่าเกม

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

เกมจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อแนะนำการตั้งค่าตามข้อกำหนดบนพีซีของคุณ ณ เวลาที่เริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับการกำหนดค่าวิดีโอใดก็ได้ในเมนูการตั้งค่า
หากคุณต้องการประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถลดการตั้งค่ากราฟิกขั้นสูง เช่น การลบรอยหยัก, เงา, FOV เป็นต้น

บทความในส่วนนี้