วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด TslGame.exe?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

1. TslGame.exe - ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจปรากฏขึ้นขณะเล่น PUBG หากพีซีของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาโปรดตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เกม

1) รีบู๊ตพีซีของคุณและเปิดตัว PUBG

2) ปิดโปรแกรมทั้งหมดยกเว้น PUBG เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ

3) ตั้ง Steam client ให้ทำงานในฐานะผู้ดูแลระบบ

4) เรียกใช้ Steam> Library> เลือก PUBG> คลิกขวา> Properties> เลือก Local files และคลิกที่ปุ่ม Verify integrity ของไฟล์เกม

 

2. TsLGame.exe - ข้อผิดพลาดเมื่อขอ hooking API "LoadStringA" ข้อผิดพลาด

mceclip3.png

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจาก Microsoft Visual C ++ Redistributable Package ไม่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดและเรียกใช้ [Visual C ++ ที่รองรับล่าสุด] หากปัญหายังคงอยู่โปรดติดต่อ [ฝ่ายสนับสนุน PUBG]

บทความในส่วนนี้